Szczecin, dnia 16 stycznia 2014 r.

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadrowo-księgowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego:

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydatów:

Pani Magdalena Krawczyk – Kołbacz