Szczecin, dnia 14 stycznia 2014 r.

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko strażnik w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego:

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydatów:

Pani Anna Adamowicz – Przelewice

Pan Piotr Borejsza – Połczyn Zdrój

Pan Tomasz Cerebież-Tarabicki – Szczecin

Pan Kamil Waldemar Kędra – Szczecin

Pani Karolina Kuśmierzak - Krzywiń

Pan Andrzej Nowak – Szczecin