Szczecin, dnia 23 grudnia 2013 r.

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

Wynik naboru na stanowisko specjalisty do spraw turystyki i rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Magdalena Wróblewska – Stare Strącze

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatka uzyskała pozytywną ocenę komisji.