Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/543/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XLV/541/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XLV/542/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XIX/232/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXVII/499/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze zmianami z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 Wyciąg z ustawy.

Uchwała Nr XII/141/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 16/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" 

Rozporządzenie Nr 9/2005 wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry

Rozporządzenie Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"

Rozporządzenie Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała nr 440/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego