Szczecin, dnia 21 styczeń 2014 r.

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

Wynik naboru na stanowisko strażnik w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pan Tomasz Cerebież-Tarabicki – Szczecin

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał najwyższą ocenę komisji.