Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin


Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty do spraw ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pani Agata Suchta- Szczecin

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatka uzyskała pozytywną ocenę komisji.