Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, tj. 913 630 złotych prowadzonego w trybie podstawowym, na usługę pn.: Zaprojektowanie, skład i wydruk map w ramach realizacji projektu INT55 "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/601494

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 16 kwiecień 2022 10:27 Marek Judycki