Drukuj
Kategoria: Zasady funkcjonowania
Odsłony: 8180

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadząca gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych.

Regulamin Organizacyjny jednostki

Statut jednostki