Konsultacje społeczne - Barlinecki Park Krajobrazowy

W dniu 8 lipca 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego. O wszelkich informacjach dotyczących konsultacji, które potrwają do 22 lipca 2020 r. możecie się Państwo dowiedzieć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronach Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na stronach tych zamieszczono również wszelkie dokumenty związane ze sprawą.