Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórza i Bielinek

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórza i Bielinek w ramach realizacji projektu RPZP.04.04.00-32-A001/16-00 „Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województw zachodniopomorskiego”

Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, tj. 913 630 złotych prowadzonego w trybie podstawowym, na usługę pn.: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórza i Bielinek w ramach realizacji projektu RPZP.04.04.00-32-A001/16-00 „Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województw zachodniopomorskiego”

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/490007