Wykonanie i dostarczenie aplikacji prezentującej panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza, filmy 360º, mapę wraz z dostarczeniem jednego monitora i jednej sztuki gogli VR do wyświetlania aplikacji - 28.07.2021 r.

Wykonanie i dostarczenie aplikacji prezentującej panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza, filmy 360º, mapę wraz z dostarczeniem jednego monitora i jednej sztuki gogli VR do wyświetlania aplikacji - 28.07.2021 r.

Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, tj. 913 630 złotych prowadzonego w trybie podstawowym, na usługę pn.: Wykonanie i dostarczenie aplikacji prezentującej panoramy sferyczne z ziemi i z powietrza, filmy 360º, mapę wraz z dostarczeniem jednego monitora i jednej sztuki gogli VR do wyświetlania aplikacji.

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/489101