PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURÜDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Ogłoszenie o zamówieniu - 14.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 14.05.2019 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja zadania - 14.05.2019 r.

Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ (edytowalne) - 14.05.2019 r.

Załączniki nr 9 a - 9 c - Wytyczne oznakowania głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - 14.05.2019 r.

Załącznik nr 10 - Szczegółowe określenie znaku R-4 do wykonania oraz jego lokalizacja posadowienia - 14.05.2019 r.

Załącznik nr 11 - Szczegółowe określenie rodzaju tablicy, jej parametrów oraz lokalizacji posadowienia (schemat sieci tras) - 14.05.2019 r.

Załącznik nr 12 - Szczegółowe określenie rodzaju słupka, jego parametrów oraz lokalizacji posadowienia - 14.05.2019 r.

Załączniki nr 13 a i 13 b - Szczegółowe określenie rodzaju tablic, ich parametrów oraz lokalizacji posadowienia (tablece promocyjne) - 14.05.2019 r.

Załącznik nr 14 - Postanowienie RDOŚ z dnia 03.10.2016 r. - 14.05.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.06.2019 r.

UWAGA - Modyfikacja treści SIWZ - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 03.06.2019 r.

Informacja dla Wykonawców - 03.06.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 11.06.2019 r.

UWAGA - Wyjaśnienia, Modyfikacja treści SIWZ oraz Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 11.06.2019 r.

NOWY - Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja zadania - 11.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - 27.06.2019 r.

Informacja o wyborze oferty - 13.09.2019 r.

Wykonanie Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej - Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Wykonawcy; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 11.10.2019 r.